top of page

電視節目《智慧香港生活誌》

📣📣資科辦同多個政府部門合作製作咗一連五集兩分鐘嘅電視節目《智慧香港生活誌》 ,介紹同市民生活息息相關嘅智慧方案,同政府發展智慧城市嘅最新情況。當中唔少方案都應用咗人工智能技術🤖。節目會喺來緊嘅三個星期分別喺無綫電視唔同嘅頻道播出📺。敬請欣賞!


▶3月25至29日,每日播出三次09:00 / 12:55 / 19:30

翡翠台(81台)


▶4月1至5日,每日播出三次,12:00 / 16:00 / 19:30

J2台(82台)


▶4月8至12日,每日播出三次,11:10 / 14:10 / 18:55

無綫新聞台(83台)

54 次查看0 則留言

Comments


bottom of page