top of page

【 提防「碰瓷黨」• 車Cam一定要安裝】

早前,有😈不法分子以金錢利誘學生👩🏻🧑🏻假扮乘客,再「製造」交通意外💥「碰瓷」 !涉事目標司機🚗往往為咗息事寧人而作出賠償💸,被騙金額由1千蚊至2萬蚊不等。


有咩方法🤔可以提防「碰瓷黨」呢?跟住👩🏻‍🏫Misty了解吓常見嘅「碰瓷」手法同埋預防🛡貼士啦!


香港警察Facebook:


香港警察YouTube:


香港警察微博:2 次查看0 則留言

Comments


bottom of page