top of page

【見到呢個警示代表啲咩❓】

代表你打算經「轉數快」過數嘅賬戶與詐騙舉報有關❗係「高危有伏🛑」呀❗


不過,警方接獲個別個案,指受害人轉賬時就算收到高危警示🛑,依然會繼續過數俾騙徒。點解?


原因係受害人睇到警示那一刻可能不以為意,或者就算看到警示,也只係半信半疑🤔,然後向要求轉款嘅一方(例如網店商家、網上客戶服務員、網友等)查詢點解會出現警示。騙徒會以各種「理由」解釋,例如話賬戶被警方錯誤標籤、銀行記錄出錯、系統測試中、賬戶正進行審批程序等,試圖將件事「合理化」。


緊記❗收到高危警示,就❌唔好過數喇!不要嘗試與疑似騙徒對質🗣,以免被騙徒的搪塞之詞動搖你的懷疑。


🔸即使轉款時無出現高危警示,亦不一定安全,只代表未有該轉數快識別代號相關嘅舉報。市民喺轉數前,無時無刻都要留意詐騙風險。


🔹有懷疑,即上「守網者」網站 ( https://CyberDefender.hk) 的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」查核轉帳的手機號碼📱 / 電郵地址📪 / 快速支付系統識別碼🌀或致電📞警方防騙易熱線18222查詢10 次查看0 則留言

Comments


bottom of page